úterý 22. března 2011

Ushongo The beach crab resort

Pohoda na pláži
Relax

O společnost jsme neměli nouzi

Tak nic

Maziwe island

Piknik na Maziwe island

...a jedeme dál