pondělí 26. července 2010

Buikwe - naše destinace - zde budeme pracovat a bydlet

První česko-ugandská nemocnice vyrostla v městečku Buikwe asi 50 kilometrů od hlavního města, nedaleko Viktoriina jezera. Stojí v malebné, ale velmi chudé oblasti rovníkové Afriky, po dlouhá léta sužované občanskými válkami. Nápad postavit právě v Ugandě nemocnici, specializovanou na gynekologii a porodnictví, navázal na tamní Adopci na dálku Arcidiecézní charity Praha. 
Nápad postavit tuto nemocnici se zrodil v hlavě a v srdci koordinátorky projektu Lenky Černé, která žila v Ugandě několik let a mimo jiné se zasloužila také o otevření ugandské charitní školy pro "adoptivní" děti ve vesnici Kikube. Nemocnice s padesáti lůžky, postavená ve spolupráci s katolickou diecézí Lugazi na pozemku ugandského krále, kde se pod banánovníky ještě donedávna pásly kozy, je kompletně pořízena i vybavena z českých zdrojů a vedena českým personálem. "Bylo by absurdní financovat ugandským dětem vzdělání a nechat je umírat na banální nemoc," tvrdí ředitel v květnu slavnostně otevřené nemocnice, hradecký gynekolog a porodník Doc. MUDr. Josef Donát. O tom, že jednou jako lékař postaví v Africe nemocnici, snil tento pilný čtenář cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a ctitel filosofie Alberta Schweitzera již od dětství.
Otevření nemocnice dne 7. května 2006 se zúčastnilo i několik důležitých církevních a politických osobností z
Ugandy i ČR, mezi nimi také kardinál Miloslav Vlk
Toto vskutku průkopnické dílo, které prolamuje častou českou netečnost k bídě a bolesti lidí chudších částí světa, můžete podpořit také vy. A to prostřednictvím Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, nebo přímou platbou na účet 749011/0100, variabilní symbol je 804.

Žádné komentáře:

Okomentovat